Vår tlf er no gått over på ip-telefoni. Dette betyr at inngående anrop går via datalinjer, og hvis vi mister internett, mister vi også tlf. Da kan ein heller ikkje nå oss på sms. Er det noko som haster, ring legevakt på 116117 eller akutt 113. Ellers er det einaste ein kan gjere å ringe igjen seinare.