Årets influensavaksiner er kommet.

Du trenger ikke legetime for å få satt denne, så lenge du er symptomfri med tanke på generelle infeksjoner. Du møter i laboratoriets åpningstid og setter av 20 minutter ventetid i etterkant av injeksjonen, da det er rutine at du må være her inntil vi kan se at du ikke får allergisk reaksjon.