Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Om oss

Me ynskjer fyrst og fremst å vere tilgjengelig for deg.

Via våre heimesider eller sms-teneste, kan du formidle dine ynskjer til oss 24 timer i døgnet kor du enn måtte vere i verda.

Vårt mål er å formidle helsetenester og service på ein god og trygg måte til våre pasienter. Gjer oss gjerne merksam dersom du skulle registrere områder me kan verte betre på.

Husk at du som pasient alltid har klagerett. Meir om klagemuligheter finn du under lenkjer.

Legetenesta skal tilby innbyggjarene i Fusa fastlegetenester på dagtid (inkludert akutt hjelp) og legevaktstenester for akutt eller alvorleg sjukdom på kveld, på natt og på helg.Ved akutt sjukdom, ring gjerne felles legevakt for Os, Fusa, Samnanger og Austevoll på : 116117

Ved alvorleg, akutt sjukdom, ring medisinsk nødtelefon: 113