Vi gjer merksam på at dei dagane alle legane har kontordrift, samt ved sykefråver hos sekretærane, vil det kunne påløpe ekstra ventetid i luken, på laboratoriet og spesielt på tlf. Me beklager evt ulempe dette vil kunne medføre for våre kunder. Så langt det er mulig vil vi opplyse om dette på telefonsvararen, dei dagene dette forekommer.