Vi gjer merksam på at det til tider er manglende sekretærbemanning/mangel på vikarer, og det vil da kunne påløpe ekstra ventetid i luken, på laboratoriet og spesielt på tlf. Me beklager evt ulempe dette vil kunne medføre for våre kunder. Så langt det er mulig vil vi opplyse om dette på telefonsvararen, dei dagene dette forekommer.