Vi planlegger å flytte inn i nye lokaler nede på Fjordn Senter i midten av oktober 2019.

Det skal da samlokaliseres legekontor/legevakt og ambulanse.

Vi ser fram til dette, og håper det vil gjøre dagen lettere også for Fusa Kommune sine innbyggere.